Все клиники Москва
Консультация

vai varu sanjemt 2 inv.gr--ja pasjlaik ir 3 inv.gr --

02.julijs,2010 --Kompjutertomografija (man neraksta garumzimes )
Stavoklis pec mugurkaula jostas dalas L2 skriemela kermena stabila kompresijas luzuma no augsejas nosledzosas platnites puses laba puse bez kaula fragmentu nobides spinala un neiralo atveru virziena.
Mugurkaula jostas dalas fiziologiska lordoze saglabata. Dekstroskolioze.
Starpskriemelu locitavu degenerativas izmainas-spondiloartroze.
L4 un L5 skriemelu pakapjveida pseidoanteriorlisteze lidz 4mm.
L3-L4 starpskriemelu disks saglabatu augstumu taparamediana pa kreisivelvesanas dorsiai par aptuveni 5mm ar ietekmi uz duaralo maisu un iespejamu ietekmi uz kreisas puses L4 nervu sakniti.
Spinala kanala kombinetastenoze L4-L5 limeni.
L5-S1 starskriemelu disks samazinatu augstumu ar ta degenerativam izmainam ar vakuuma ieslegumiem. Inicialo atveruossala stenoze.
SLEDZIENS :Stavoklis pec mugurkaula jostas dalas L2 skriemela kermena stabila kompresijas luzuma.
Mugurkaulaja jostas dalas deformejosa spondiloze.
Spondiloartroze.
L3-L4 starpskriemelu disku protruzija.
L4 un L5 skriemelu pseidoanteriorlisteze.
Spinala kanala stenoze L4-L5 limeni.

06.09.2011 MR (3dT) MUGURKAULA JOSTAS DALAI
T1 un T 2 sekvences sagitala plakne,STIR sagitala plakne,T2 sekvence aksiala plakne L1--S1
Mugurkaula jostas dalas skolioze pa labi ar skriemelu rotaciju, fiziologiska lordoze nedaudz pastiprinata.
Spondilozes un spondiloartrozes aina ar degenerativam izmainam starpskriemelu diskos.
L1-2 cirkulara diska protruzija,izteiktak disks velvejas laba puse forminali. Sasaurinata laba starpskriemelu
atvere.
L2 skriemela kermenis deformets,samazinats augstuma,vairak priekseja,ka ari videja dala---stavoklis pec kompresijas luzuma, tusku skriemeli neredz..
L1-2 lezena dorzala diska prootruzija.Hiportrifetas locitavu fasetas >
L3 neliela retro listeze.
L3-4 neliela lezena dorzala diska protruzija.
L4 ventrala listeze ~4mm.
L4-5 dorzala diska protruzija. Hiportrofetas locitavu fasetas.Sasaurinats spinalais kanals. Sasaurinatas starpskriemelu atveres, vairak kreisa
L5 neliela ventrala listeze ~2-3mm.
L5-S1 mediana dorzala diska protruzija. Hipertrofetas locitavu fasetas. Sasaurinats spinalais kanals,ietekmets
duaralais maiss. Sasaurinatas starpskriemelu atveres.

Вопрос задавали 7 лет назад